CTI Breda

Implantaten

Implantaten

Wat zijn implantaten? Hoe werken implantaten, en wat zijn de mogelijkheden? Hieronder lees je er alles over. 

Gespecialiseerde praktijk voor implantologie

In onze praktijk voor implantologie in Breda brengen wij diverse soorten tandimplantaten aan. Een implantaat is een ‘titaniumschroefje’ of kunstwortel die in het kaakbot wordt geplaatst. Titanium is een zeer biocompatibel materiaal. Dat wil zeggen dat het lichaam dit zeer goed verdraagt en het materiaal niet zal afstoten.

In tegenstelling tot wat veel mensen denken is dit zeker geen nieuwe of experimentele oplossing. Implantaten worden al ruim 40 jaar gebruikt en sinds begin jaren ’80 ook in Nederland. Tegenwoordig ligt het succespercentage van implantologie boven de 95%. Door de grote verbeteringen in de materialen en technieken kan het momenteel één van de meest zekere oplossingen in de mond bieden.

Implantologie is comfort!

Voor veel mensen voelt het alsof ze weer hun eigen tanden en kiezen bezitten. Dat is precies de reden waarom patiënten kiezen voor implantaten. Implantaten verhogen het comfort in de mond. U kunt weer pijnloos kauwen. Dit komt de spijsvertering en uiteindelijk uw totale gezondheid ten goede. Bovendien worden uw eigen gezonde tanden niet onnodig belast of afgeslepen. Ook blijft het bot goed bewaard. Een tandimplantaat van onze praktijk voor implantologie is een duurzame oplossing!

Voor wie is onze implantologiepraktijk in Breda geschikt?

In onze praktijk voor implantologie kunnen wij de implantaten nagenoeg bij iedereen plaatsen. De bekendste oplossing met implantaten is een overkappingsprothese op implantaten, ook wel bekend als het klikgebit. Met enkele implantaten in de onder- of bovenkaak wordt de prothese vastgezet, waardoor problemen met een slecht passende prothese worden vermeden.

Ook voor vervanging van een of meerdere tanden gebruikt men implantaten. Omliggende elementen hoeven niet te worden omslepen en een implantaat is de beste oplossing op lange termijn.

De solitaire tandvervanging met implantaat

Patiënten die door een aangeboren afwijking, ongeval of andere reden een tand of kies missen of kwijtraken, kunnen deze laten vervangen.
Aangezien een implantaat de wortel vervangt, is het mogelijk de tand te vervangen zonder de gezonde aangrenzende tanden te laten beslijpen. Het eindresultaat voelt en ziet er precies zo uit als de eigen tanden. Vanwege groei bij jeugdige patiënten is tandvervanging door implantaten in onze praktijk pas mogelijk rond 18-19 jaar.

Vervangen van meerdere tanden of kiezen met implantaten

Bij de patiënt die door cariës, fractuur van een gebitselement of parodontale problemen tanden of kiezen verliest, kan het aanbrengen van meerdere implantaten een waardevolle oplossing betekenen. Buurelementen hoeven niet te worden beslepen. Als geen of onbetrouwbare pijlers aanwezig zijn is een brug op implantaten zelfs de enige manier om een uitneembare prothese te voorkomen.

Volledige tandvervanging met implantaten en vaste brugconstructie

Veel patiënten willen tegenwoordig geen uitneembare volledige prothese meer dragen om psychologische of sociale reden. Ziet u op tegen een uitneembaar kunstgebit, dan bestaat de mogelijkheid om bij te weinig volume de kaak weer op te bouwen met eigen of synthetisch bot. Het gevoel eigen vaste tanden terug te hebben is fantastisch.

Hoe ziet een implantologische procedure eruit?

We beginnen allereerst met een intake, waarbij we gaan kijken wat uw huidige situatie is en waar u én wij graag naar toe willen werken

Vervolgens gaan wij ontzettend ons best doen om u een uitgebreide toch duidelijke begroting te overleggen

Na akkoord op de begroting zullen wij de vervolg-afspraken bespreken en in overleg met u de afspraken in gaan plannen

Na 2 weken komt u op controle. Tijdens deze afspraak controleren wij het herstel van de “wond”, en worden de hechtingen verwijderd

Daarna gaat Drs. van Goethem de implantaten plaatsen. Deze afspraak duurt gemiddeld 1,5 uur

De eerste afspraak zal hoogstwaarschijnlijk het trekken van de tanden/ kiezen zijn, waar implantaten komen

Gevolgen van onvoldoende mondzorg bij implantaten

Als u gegeten heeft, blijven er voedselresten in de mond achter. Deze voedselresten hechten zich aan uw tanden en/of het implantaat. Dit heet tandplaque. Als u het implantaat niet iedere dag minimaal één keer helemaal reinigt, gaat uw tandvlees reageren op de bacteriën die zich bevinden in de voedselresten. Uw tandvlees wordt rood, gaat bloeden bij aanraking, ziet er gezwollen uit en is dus ontstoken. Omdat dat vaak geen pijn doet, heeft u het niet of pas laat in de gaten. Als de mondverzorging niet verbetert, wordt de tandplaque omgezet in tandsteen. Tandsteen komt uiteindelijk tussen het tandvlees en het implantaat waardoor het kaakbot gaat afbreken. Als dat gebeurt, verdwijnt het bot rondom het implantaat waardoor het los gaat zitten of verwijderd moet worden.

Verzorging direct na de ingreep

De eerste week na de ingreep is uw mond nog heel gevoelig, waardoor poetsen moeilijk gaat. De eerste dag na de behandeling kunt u beter uw mond volledig met rust laten. Vanaf de tweede dag houdt u uw mond schoon door te spoelen. Dat is heel belangrijk voor een goede genezing. Spoel uw mond twee keer per dag, gedurende twee minuten voor tien dagen met mondspoelmiddel. Slik het mondspoelmiddel niet in: het is namelijk een ontsmettingsmiddel en geen medicijn. Spoel uw mond niet na met water, zodat het middel langer kan inwerken.

Verzorging na een week

Een week na de plaatsing van de implantaten kunt u uw mond uitgebreider verzorgen. Als de implantaten al boven het tandvlees liggen, is het van groot belang dat u ook de implantaten goed schoonhoudt. Masseer de kaakwallen en de tong 3 keer per dag met een peutertandenborstel (een kleine, zachte tandenborstel). Na 7 dagen mag u de implantaten, onder een hoek van 45 graden, gaan poetsen met een zachte peutertandenborstel.

Verzorging na het plaatsen van de noodvoorziening

Maak de prothese 3 keer per dag goed schoon met een protheseborstel en afwasmiddel. Laat de prothese ´s nachts uit. Als u een kroon of brug heeft, wordt u geadviseerd deze schoon te houden met een peutertandenborstel. Poets de implantaten, als die zichtbaar zijn, en de tong 3 keer per dag met een zachte borstel.

Implantaten en roken

Een implantaat is een kunstwortel die in het kaakbot is bevestigd. Verloren tanden of kiezen worden hiermee vervangen. Op het implantaat komt een kroon, brug of prothese. Nadat het implantaat is geplaatst, sluit het tandvlees er omheen. Het implantaat moet goed vast komen te zitten in het bot. Roken is om meerdere redenen af te raden als u een tandimplantaat overweegt of al een tandimplantaat hebt.

1. Roken vertraagt de wondgenezing

Een week na de plaatsing van de implantaten kunt u uw mond uitgebreider verzorgen. Als de implantaten al boven het tandvlees liggen, is het van groot belang dat u ook de implantaten goed schoonhoudt. Masseer de kaakwallen en de tong 3 keer per dag met een peutertandenborstel (een kleine, zachte tandenborstel). Na 7 dagen mag u de implantaten, onder een hoek van 45 graden, gaan poetsen met een zachte peutertandenborstel.

2. Roken vertraagt de insluiting van het implantaat

Enkele dagen na de implantaatplaatsing begint de herstelfase waarbij rond het implantaat bindweefsel en bot wordt gevormd. Bij rokers zijn de cellen die bindweefsel vormen (fibroblasten) minder actief, wat de optimale botvorming rondom het implantaat in de weg zou kunnen staan. De wachttijd tussen het plaatsen van implantaten en het maken van de kroon, brugwerk of klikgebit zal alleszins langer duren dan bij niet-rokers.

3. Roken verhoogt de kans op infecties

Tijdens de ingreep kunnen bacteriën in het wondgebied terechtkomen. Normaal gesproken worden deze door onze afweercellen opgeruimd. Bij rokers vermindert de activiteit van verschillende soorten afweercellen, waardoor de kans op infecties toeneemt. Ook de verminderde doorbloeding bij rokers, vergroot de kans op infecties.

4. Roken verhoogt de kans op ontstekingen en botafbraak

Rokers hebben vaak meer tandplak en tandsteen dan niet-rokers, en dus meer kans op tandvleesontstekingen (gingivitis) en botafbraak (paradontitis). Die botafbraak kan zich ook rond de implantaten voordoen (peri-implantitis). Bij mensen die roken en reeds eerder parodontitis hadden, is er een 3 tot 4 keer hogere kans op peri-implantitis. Bovendien zijn de tandvleesontstekingen bij rokers vaak ernstiger en slaat een behandeling ervan meestal minder goed aan.

5. Verhoogde kans op mislukking van het implantaat

Uiteindelijk is de kans op mislukking van het implantaat bij rokers drie tot vier keer groter dan bij niet-rokers. Uit studies blijkt onder meer dat:
• roken het risico op verlies van de implantaten verhoogt, vooral als er sprake is van een slechte botkwaliteit en er uitgebreide bot opbouwen moeten gebeuren;
• de kans op implantaatverlies groter is in de bovenkaak dan in de onderkaak;
• het risico op implantaatverlies toeneemt hoe meer u rookt.
Zeker indien uitgebreide botreconstructies nodig zijn om het implantaat te kunnen plaatsen, wordt stoppen met roken dan ook ten zeerste aangeraden.

6. Tijdelijk stoppen met roken voor en na het plaatsen van een implantaat?

Amerikaanse praktijkrichtlijnen adviseren om minstens één à twee weken voor de ingreep te stoppen met roken tot minstens 2 maanden na plaatsing van de implantaten. Het is evenwel niet aangetoond dat een dergelijke procedure de kans op een succesvolle plaatsing van implantaten verhoogt.

7. Zijn elektronische sigaretten een oplossing?

Voor wie absoluut niet kan stoppen met roken, zijn elektronische sigaretten mogelijk een oplossing. Ze bevatten veel minder schadelijke stoffen en veroorzaken geen samentrekking van de bloedvaten. Maar tot nu toe zijn geen studies bekend die dit kunnen bevestigen.

Contact

Indien u een afspraak wilt maken voor een nieuwe brug in Breda kunt u contact opnemen met één van onze medewerkers op telefoonnummer + 31 (0) 76 520 80 49. Ook voor vragen over een bruggen kunt u ons op dit nummer bellen of natuurlijk een e-mail sturen. Op deze website kunt u alvast meer lezen over onze specialisaties.