Algemene tandheelkunde

In onze kleinschalige praktijk voeren we uiteraard ook algemene tandheelkundige werkzaamheden uit, zoals vullingen, gebit controle, wortelkanaalbehandelingen en het trekken van verstandskiezen.

► Vullingen

Vullingen voor uw tand worden gebruikt om afgebroken tanden te herstellen. Wanneer een tand om een of andere reden niet onmiddellijk gevuld kan worden, wordt de tand met een tijdelijk vullingsmateriaal gevuld zoals met een mengsel van zinkoxide en eugenol. Nadien dient de tand definitief gevuld worden.

► Preventie

Tandarts CTI onderzoekt en geeft advies om tanden mooi te houden. Bij iedere controle geven we preventie tips.

► Controle

Controle van uw gebit, dit kan jaarlijks of half-jaarlijks.

► Wortelkanaalbehandelingen

Een wortelkanaalbehandeling (zenuwbehandeling), is een tandheelkundige bewerking waarbij de pulpa van het wortelkanaal van een tand of kies verwijderd wordt en de ontstane ruimte wordt opgevuld.

► Verstandskiezen

Wanneer een verstandskies voor problemen zorgt of kan gaan zorgen, kunnen wij in overleg met de patiënt besluiten om de verstandskies te verwijderen.

Onze behandelingen:
Implantaten
Facings